สระว่ายน้ำ เฉลิมราชภัฏอุตรดิตถ์ พิมพ์

สระว่ายน้ำ เฉลิมราชภัฏอุตรดิตถ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท .สระว่ายน้ำแบบ outdoor  

อัตราค่าเช่า (บาท)
.สมัครเป็นสมาชิกสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏฯ
.สระว่ายน้ำฯได้แบ่งสมาชิกออกเป็น 5 ประเภทดังนี้
.สมาชิกประเภทที่ 1 ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯและนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
.สมาชิกประเภทที่ 2 ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
.สมาชิกประเภทที่ 3 ได้แก่ เยาชนทั่วไป อายุไม่ 18 ปีขึ้นไป
.สมาชิกประเภทที่ 4 ได้แก่ เยาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
.สมาชิกประเภทที่ 5 ได้แก่ สมาชิกกิตติมศักดิ์

.การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
.สมาชิกประเภทที่ 1 ไม่ต้องเสียค่าบริการลงสระว่ายน้ำ
.สมาชิกประเภทที่ 2 ค่าสมัครเป็นสมาชิก 100 บาท:ปีและไม่ต้องเสียค่าบริการลงสระว่ายน้ำ
.สมาชิกประเภทที่ 3 ค่าสมัครเป็นสมาชิก 300 บาท:ปีและค่าบริการลงสระว่ายน้ำ ครั้งละ 10 บาท:ครั้ง
.สมาชิกประเภทที่ 4 ค่าสมัครเป็นสมาชิก 400 บาท:ปีและค่าบริการลงสระว่ายน้ำ ครั้งละ 20 บาท:ครั้ง
.สมาชิกประเภทที่ 5 ไม่ต้องเสียค่าสมาชิกรายปี และค่าบริการสระว่ายน้ำ

โปรโมชั่น
.สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
.เยาวชน อายุเกิน 18 ปี ขึ้นไป ค่าบริการครั้งละ 20 บาท:ครั้ง
.ประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ค่าบริการครั้งละ 30 บาท:ครั้ง

review (ข้อมูลสระว่ายน้ำ) .n/a

ข้อมูลทางเทคนิค
.
ขนาดสระว่ายน้ำ 25*50 เมตร
.มีครูฝึกประจำสระ

สิ่งอำนวยความสะดวก .ห้องอาบน้ำ | ห้องน้ำ | อัฒจรรย์ข้างสนาม | มีอุปกรณ์ว่ายน้ำบริการ

วัน เวลาที่เปิด .10.00-20.00 น.

                                                          

ที่อยู่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์                                                                    

เบอร์ติดต่อ 055-416-776, 055-411-096 ต่อ 1696

เบอร์แฟกซ์ 055-411-296

อีเมล์ n/a

เว็บไซต์ http://uttaradit.uru.ac.th/~swimming/index.html

การเดินทาง n/a