สระว่ายน้ำจุฬาภรณลัยลักษณ์ พิมพ์

สระว่ายน้ำจุฬาภรณลัยลักษณ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท .สระว่ายน้ำแบบ outdoor                                                                           

อัตราค่าเช่า (บาท) .40-60 บาท

โปรโมชั่น .n/a

ข้อมูลสระว่ายน้ำ
.
รับใบสมัครได้ ณ ที่ทำการสระว่ายน้ำ
.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และชัดเจน
.ตรวจโรคตามระเบียบของสระน้ำ
.ยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1" จำนวน 1 รูป และใบรับรองแพทย์
.รับบัตรสมาชิกภายใน 2 สัปดาห์หลังจากยื่นใบสมัคร

ข้อมูลทางเทคนิค มี 3 สระ
.เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้ในการแข่งขันมาตรฐานมีความยาว 50 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 1.80 เมตร
.เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้ในการกระโดดน้ำ ประกอบด้วย หอกระโดดชั้นต่าง ๆ มีความยาว 20 เมตร
 กว้าง 18 เมตร ลึก 5 เมตร
.เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้หัดว่ายน้ำสำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็น และเด็กเล็กที่มีผู้ปกครองดูแล
 มีความยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร และมีหลังคา

สิ่งอำนวยความสะดวก .ห้องอาบน้ำ | ร้านขายเครื่องดื่ม | อัฒจรรย์ทุกสนาม

วัน เวลาที่เปิด .8.00-20.00 น.

                                                          

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์ติดต่อ 02-579-0113, 02-942-8500-11

เบอร์แฟกซ์ 02-942-8988

อีเมล์ n/a

เว็บไซต์ www.ku.ac.th

การเดินทาง n/a